Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje wszelkie stosunki prawne między pracodawcą i pracownikiem, a także ciążące na nich obowiązki i przysługujące im prawa. Dążąc do pomocy Klientom w rozwiązywaniu często wysoce złożonych problemów zaistniałych na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi w zakresie tej gałęzi prawa:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty,
  • reprezentacja Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji na terenie całego kraju,
  • reprezentacja Klientów w toku negocjacji ,
  • doradztwo prawne w zakresie mobbingu, dyskryminacji, a także zwolnień grupowych,
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
  • reprezentacja przed organami sektora ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS).