Prawo rodzinne

Nasza kancelaria zajmuje się reprezentacją swoich klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie Kielc i całego kraju, a także udziela porad prawnych i sporządza pisma procesowe. Adwokat Aleksandra Frąk angażuje się w sprawy rodzinne, takie jak np. rozwody i alimenty, wymagające regulacji stosunków osobistych i majątkowych zachodzących pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, w tym pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy dziećmi a ich rodzicami. Mając na względzie te okoliczności, adwokat:

  • udziela porad prawnych między innymi w sprawach o rozwód, separację, alimenty na dzieci lub na rodziców (w tym o ustanowienie lub podwyższenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), podział majątku, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
  • sporządza pisma przedprocesowe i procesowe, w tym pozwy,
  • zapewnia reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi.Świadczymy pomoc z naszej kancelarii w Kielcach, udzielamy także porad prawnych za pośrednictwem internetu. Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.