Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jako gałąź prawa reguluje wszelkie stosunki osobiste i majątkowe zachodzące między członkami rodziny. Z racji swego przedmiotu jest to obszar wymagający odpowiedniego poziomu wrażliwości i subtelności. Mając na względzie wszystkie te okoliczności Kancelaria:

  • udziela porad prawnych między innymi w sprawach o rozwód, separację, alimenty (w tym o ustanowienie lub podwyższenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), podział majątku, ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa,
  • sporządza pisma procesowe (w tym: pozew o rozwód, separację, alimenty, podział majątku),
  • zapewnia reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie całego kraju we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego.