O kancelarii

Adwokat Aleksandra Frąk jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Zielińskiego- „ Pozycja prokurenta w postępowaniu cywilnym” . Od 2013 roku jest członkiem Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów  Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Adwokat Aleksandra Frąk posiada bogate doświadczenie zawodowe w sporach sądowych oraz w sferze negocjacji. . W ramach swojej praktyki zawodowej działa w obszarze prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego,  prawa pracy,   prawa gospodarczego i handlowego.  W szczególności  aktywność zawodowa adwokat Aleksandry Frąk koncentruje się na kompleksowej obsłudze spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, wypadkami w rolnictwie, błędami medycznymi w zakresie postępowania cywilnego i karnego. Stale występuje przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całej Polski, m. in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Tarnowie, Łodzi, Kielcach.