Prawo administracyjne

Prawo administracyjne jako gałąź prawa reguluje relacje między organami administracji publicznej i podmiotami prywatnymi. Mając na celu zapewnienie Klientom pomocy prawnej w tym obszarze prawa Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych,
  • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi na terenie całego kraju oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Ponadto Kancelaria świadczy także usługi adresowane do organów administracji publicznej w postaci:

  • przygotowywania i opiniowania projektów uchwał, decyzji, postanowień, zarządzeń
  • sporządzania opinii prawnych
  • udzielania ustnych i pisemnych porad prawnych,
  • reprezentacji przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi na terenie całego kraju oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.