Prawo pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje wszelkie stosunki prawne między pracodawcą i pracownikiem, a także ciążące na nich obowiązki i przysługujące im prawa. Dążąc do pomocy Klientom w rozwiązywaniu często wysoce złożonych problemów zaistniałych na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi w zakresie tej gałęzi prawa:

 • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych oraz przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji na terenie całego kraju,
 • reprezentacja Klientów w toku negocjacji ,
 • doradztwo prawne w zakresie mobbingu, dyskryminacji, a także zwolnień grupowych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentacja przed organami sektora ubezpieczeń społecznych (ZUS, KRUS).

 

Prawo pracy obejmuje:

 • sprawy o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie
 • sprawy o inne inne roszczenia niemajątkowe
 • sprawy o ustalenie wypadku przy pracy
 • sprawy o świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej