Prawo rodzinne

Nasza kancelaria zajmuje się reprezentacją swoich klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie Kielc i całego kraju, a także udziela porad prawnych i sporządza pisma procesowe. Adwokat Aleksandra Frąk angażuje się w sprawy rodzinne, takie jak np. rozwody i alimenty, wymagające regulacji stosunków osobistych i majątkowych zachodzących pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, w tym pomiędzy małżonkami oraz pomiędzy dziećmi a ich rodzicami. Mając na względzie te okoliczności, adwokat:

 • udziela porad prawnych między innymi w sprawach o rozwód, separację, alimenty na dzieci lub na rodziców (w tym o ustanowienie lub podwyższenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego), podział majątku, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
 • sporządza pisma przedprocesowe i procesowe, w tym pozwy,
 • zapewnia reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi.

 

Prawo rodzinne obejmuje:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o separację
 • sprawy o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia
 • sprawy o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy o podział majątku wspólnego między małżonkami
 • sprawy o alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

Świadczymy pomoc w naszej kancelarii w Kielcach, udzielamy także porad prawnych za pośrednictwem internetu. Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub mailowego.