Odszkodowania powypadkowe oraz komunikacyjne – Adwokat Kielce

Działalność Kancelarii Adwokackiej koncentruje się na kompleksowej obsłudze spraw odszkodowawczych w zakresie prawa cywilnego i karnego. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są uprawnieni do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń.

Adwokat Aleksandra Frąk udziela w tym zakresie ustnych i pisemnych porad prawnych, szczegółowych konsultacji, oceny prawnej zdarzenia ubezpieczeniowego, sporządza wezwania do zapłaty, reprezentuje Poszkodowanego na etapie postępowania likwidacyjnego szkody/krzywdy prowadzonego przez ubezpieczyciela, reprezentuje Poszkodowanego przed sądami wszystkich instancji.

Pomoc prawna w zakresie uzyskania:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody komunikacyjnej
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek samochodowy
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za potrącenie Pieszego
 • odszkodowania ze szkody OC i AC
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na nieodśnieżonym lub uszkodzonym chodniku
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd w leczeniu
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek w rolnictwie
 • odszkodowania za wypadek przy pracy
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią
 • odszkodowanie za zalanie mieszkania i inne szkody
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • odszkodowania od Skarbu Państwa

Adwokat Aleksandra Frąk podejmuje się trudnych i skomplikowanych spraw.