W ramach świadczonych usług Kancelaria zapewnia pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych sektora prywatnego i publicznego na obszarze całej Polski.

Dzięki wiedzy i zdobytemu doświadczeniu, Kancelaria zapewnia usługi prawne najwyższej jakości o kompleksowym charakterze, stanowiące odpowiedź na potrzeby każdego Klienta. Rozwiązania  przygotowywane przez Kancelarię  zawsze dobierane są pod kątem potrzeb konkretnego Klienta w sposób pozwalający na zapewnienie optymalnej ochrony jego interesów prawnych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sferze prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa karnego, prawa wykroczeń. W ramach pomocy prawnej Kancelaria m.in. udziela ustnych i pisemnych porad prawnych, zapewnia profesjonalną reprezentację jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz przed organami administracji publicznej, obronę w sprawach karnych, a także sporządza pisma procesowe i umowy. Ponadto Kancelaria oferuje możliwość organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu poszczególnych dziedzin prawa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii i skorzystania z jej usług.

Styczeń 12, 2017

Prawo ubezpieczeniowe

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo rodzinne

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo pracy

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo nieruchomości

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo karne

[…]
Styczeń 12, 2017

Prawo gospodarcze

[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo cywilne

[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo budowlane

[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo bankowe

[…]
Styczeń 11, 2017

Prawo administracyjne

[…]