Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste między podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria Adwokat Aleksandry Frąk oferuje fachową i wszechstronną pomoc prawną  w prowadzeniu spraw cywilnych  z zakresu:

  • prawa rzeczowego,
  • prawa spadkowego,
  • prawa zobowiązań

 

 

W związku z tym Kancelaria mając na celu całościową ochronę interesów prawnych swoich Klientów w ramach prawa cywilnego świadczy między innymi następujące usługi:

  • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
  • sporządzanie: opinii prawnych, pism procesowych, przedsądowych wezwań do zapłaty/spełnienia świadczenia/zaniechania naruszeń,
  • reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju,
  • reprezentacja Klientów w toku negocjacji i postępowania pojednawczego,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniu egzekucyjnym.