Prawo ubezpieczeniowe

W codziennym życiu każdemu człowiekowi przytrafiają się przykre doświadczenia w postaci różnego rodzaju wypadków i szkód nimi spowodowanych. Zdarzenia te mogą dotyczyć wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, a także wszelkich innych zdarzeń losowych. Wówczas wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są uprawnieni do dochodzenia swoich roszczeń.  W związku  z tym Kancelaria w ramach obszaru prawa ubezpieczeń komercyjnych, stanowiących element szeroko pojmowanego prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego świadczy m.in. następujące usługi na rzecz swoich Klientów:

  • Udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych,
  • Szczegółowa konsultacja i ocena prawna zdarzenia ubezpieczeniowego,
  • Sporządzanie przesądowych wezwań do zapłaty i reprezentacja na etapie postępowania likwidacyjnego szkody/krzywdy prowadzonego przez ubezpieczyciela,
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.